06 Haziran 2022

Gösterim: 655

100.Yılında Millî Mücadele ve Bandırma Son Kurşun Sempozyumu Hakkında

Sempozyum Tarihi  : 17 Eylül 2022
Sempozyum Yeri :  Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Yerleşkesi/ BANDIRMA

-İlan Tarihi : 07 Haziran 2022

-Bildiri Özeti Gönderme Son Tarihi: 10 Ağustos 2022

-Bildirisi Kabul Edilenlerin İlan Tarihi: 15 Ağustos 2022

-Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metin Gönderme Tarihi: 20 Ağustos 2022

-Sempozyum Programının İlan Tarihi: 1 Eylül 2022


Amaç:
Milli Mücadelemizin 100. Yılında dönemin siyasi ve askeri gelişmeleri başta olmak üzere Yunanlıların Batı Anadolu’da yaptıkları mezalim ve işgalin boyutları ile işgal yıllarında Bandırma ve çevresinde gelişen olaylar ve işgalin son günlerini bilimsel veriler ışığında ortaya koymak ve kamuoyunu bilgilendirmek


Kapsam:
Milli Mücadele Yıllarında İstanbul ve Anadolu’daki gelişmeler, Anadolu’da işgaller, Kuva-yı Milliyenin doğuşu, Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetlerinin ortaya çıkışı, Batı Anadolu’da Yunan Mezalimi ve Bandırma ve Çevresinde milli Mücadele konularını incelemek.

Sempozyum Konu Başlıkları
-Milli Mücadele Yıllarında İstanbul
-Milli Mücadele Yıllarında Anadolu
-Anadolu’da İşgaller
-Batı Anadolu’da Yunan Mezalimi
-Kuva-yı Milliye’nin Doğuşu ve Faaliyetleri
-Milli Mücadele’de Düzenli Ordu
-Milli Mücadele Yıllarında Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler
-Milli Mücadele Yıllarında Dış Politika
-Milli Mücadele Yıllarında Batı Anadolu’da Kuva-yı Milliye
-Milli Mücadele Yıllarında Bandırma ve Çevresi
-İşgalin Son Günleri ve Yunan Ordusunun Anadolu’dan Çekilişi

Katılım Koşulları için tıklayınız.

Özet Gönderimi için tıklayınız.

Yazım Kuralları için tıklayınız.

 

 

 

 

 


Fotoğraflar