Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022

Gösterim: 585

Sempozyum Hakkında

Sempozyum Tarihi  : 17 Eylül 2022

Sempozyum Yeri :  Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Yerleşkesi/ BANDIRMA

Amaç:

Milli Mücadelemizin 100. Yılında dönemin siyasi ve askeri gelişmeleri başta olmak üzere Yunanlıların Batı Anadolu’da yaptıkları mezalim ve işgalin boyutları ile işgal yıllarında Bandırma ve çevresinde gelişen olaylar ve işgalin son günlerini bilimsel veriler ışığında ortaya koymak ve kamuoyunu bilgilendirmek.

Kapsam

Milli Mücadele Yıllarında İstanbul ve Anadolu’daki gelişmeler, Anadolu’da işgaller, Kuva-yı Milliyenin doğuşu, Müdafaa-ı Hukuk Cemiyetlerinin ortaya çıkışı, Batı Anadolu’da Yunan Mezalimi ve Bandırma ve Çevresinde Milli Mücadele konularını incelemek.